E-Mail: info@hilpress.de | Phone: +49 40 - 538092-30

HF 2:1 thin wall, self extinguishing, zero halogen

* plus shipping