Quality

Řízení kvality

Vaše spokojenost je náš úspěch.

Hilpress GmbH provádí svou činnost s velkým ohledem na způsoby vývoje ve výrobě i v rámci stejně důležitých funkcí společnosti.

V roce 1994 získává společnost Hilpress GmbH certifikaci podle DIN ISO 9001. Tím se stává jednou z prvních společností v oboru, která tuto certifikaci získala. Norma DIN ISO 9001 s sebou přináší trvalou povinnost jejího uplatňování, na níž se podílejí všichni zaměstnanci. Zároveň je však také nezbytnou podmínkou pro vytvoření vztahu důvěry se zákazníkem prostřednictvím auditovaného systému řízení s optimalizovanými procesními toky.

Požadavků na kvalitu, které společnost Hilpress GmbH klade na své vlastní výrobky, lze dosáhnout pouze prostřednictvím optimalizovaného systému procesů a vícestupňového testování kvality ve výrobě. Všichni zaměstnanci se tomuto požadavku denně staví čelem a s plným nasazením jej realizují, aby vyhověli potřebám zákazníků a trhu.


Naše produkty